kontakt – Das Kulturfestival ist dieses Jahr nicht allein

Mit Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Kulturfrühlings und des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds ist es uns gelungen, eine Partnerschaft mit dem Festival Budějovický Majáles (Budweis) aufzubauen. Dessen Veranstalter arbeiten wie wir ehrenamtlich daran, ihre Stadt mit Kunst und Kultur zu bereichern und zum Teil ungenutzte Flächen mit öffentlichen Veranstaltungen zu bespielen. Auch kostet Budějovický Majáles wie kontakt – Das Kulturfestival keinen Eintritt und richtet sich an ausdrücklich alle Menschen in der Umgebung.
Es ist uns eine Freude und Ehre, im 13. Jahr unseres Bestehens nun endlich eine internationale Kooperation eingehen zu können! Unser künstlerischer und kultureller Austausch wird unter dem Titel stage exchange laufen – über Details zum Programm berichten wir bald.

Májalles Gute!

Der Deutsch-Tschechische Kulturfrühling 2017 ist eine grenzüberschreitende Kulturinitiative der Deutschen Botschaft Prag, des Goethe-Instituts in Prag, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Tschechischen Zentren in Berlin und München in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik. Die Veranstaltung wird gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.

+++

Budějovický Majáles v tomto roce nezůstane sám

Za podpory Česko-německého fondu budoucnosti se nám v rámci česko německého kulturního jara podařilo vybudovat spolupráci s kontakt – Das Kulturfestival (Bamberg).
Tak jako my, se i organizátoři z Bambergu bez nároku na honorář zasazují o naplnění svého města uměním a kulturou a částečné také rozžívají zapomenutá místa. kontakt – Das Kulturfestival je stejně jako Budějovický Majáles festivalm bez vstupného a svým programem cílí na všechny lidi ve svém okolí.
Máme radost a zároveň je nám ctí, že Vám ve 14. roce naší existence můžeme představit také rozsáhlejší mezinárodní spolupráci. Naše umělecká a kulturní výměna proběhne pdo názvem stage exchange - a o detailech programu se dozvíte brzo!

Májalles Gute!

Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

 

www.budejovickymajales.cz
www.fondbudoucnosti.cz